Obchodní podmínky

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO NÁKUP NA INTERNETOVÉM PORTÁLE WWW.MALUJES.CZ.
 
PODMÍNKY BLÍŽE UPŘESŇUJÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO:

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím objednávky přes internetovou stránku www.malujes.cz slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Společnost: Vigilante s.r.o.
identifikační číslo:
05215731 

společnost je zapsaná u: Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 260172
korespondenční adresa: Doksany 69, 411 82 Doksany
sídlo: Budilova 2438/7, 180 00 Praha

kontaktní e-mail: info@malujes.cz
tel: + 420 245 501 658

Bankovní spojení FIO BANKA: 2701028101/2010
(dále jen prodávající)

Případné reklamace zasílejte na adresu: Doksany 69, 411 82 Doksany

INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

         3.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím obchodu www.malujes.cz  jsou považovány za závazné. Objednáním zboží kupující stvrzuje, že se seznámil s  těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

         3.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva nabývá platnosti v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
         3.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.
         3.4. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávce.
         3.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
         3.6. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.malujes.cz kupující dává                                   prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

CENA A ZPŮSOB PLATBY

     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bankovním převodem na účet poskytovatele: 2701028101/2010
 • platební kartou a online platbou - GOPAY
 • dobírkou
 • platbou "TWISTO"
Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Povinnost evidence se týká plateb uskutečněných platbou platební kartou online, netýká se plateb uskutečněných bankovním převodem nebo platbou složenkou přímo na účet poskytovatele. 

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

 Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.

 V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby.

 K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.

 Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností Twisto, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.

DODACÍ PODMÍNKY:

        Doba dodání je uvedena v popisu u každého produktu - stačí si zvolit rozměr produktu. 

Malování_podle_čísel_-_PODZIMNÍ_PROCHÁZKA_-_Maluješ_cz

Většinu produktů expedujeme do 5 dnů, obrazy dle vlastní fotografie většinou do 14 dnů od schválení grafické korektury. Dodací lhůty se mohou lišit v návaznosti na sezónní špičky.

ZPŮSOB DORUČENÍ:
 • Zásilkovna
 • Osobní odběr
 • Uloženka 
ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO:
V případě nutnosti a dotazů nás prosím kontaktujte na email: info@malujes.cz

Kupující může odstoupit od smlouvy do 60 dnů od převzetí zboží. Bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 60 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo objednávky, jméno a příjmení, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Zboží vracejte výhradně na adresu: Doksany 69, Doksany 411 82

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. 
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Jedná se o obrazy vyhotovené na přání - obraz podle vlastní fotografie. 

 

VELKOOBCHOD 

Podmínky pro nákup za velkoobchodní ceny 

1) Registrace zde.: https://www.malujes.cz/velkoobchod/

2) Platné IČ 

3)  Minimální velkoobchodní objednávka je 5.000,- Kč 

4) Objemové slevy 1 - 3% 

5) Možnost vrácení zboží bez udání důvodů do 60ti dnů a to i částečné 

6) V případě bližších informací ohledně velkoobchodu, nebo v případě zájmu o osobní schůzku, nás kontaktujte na emailu: velkoobchod@malujes.cz 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO: VELKOOBCHOD 
V případě nutnosti a dotazů nás prosím kontaktujte na email: info@malujes.cz

Kupující může odstoupit od smlouvy do 60 dnů od převzetí zboží. tzv. ODEBRANÉ ZBOŽÍ, KTERÉ NEPRODÁ VE VLASTNÍM OBCHODĚ, MŮŽE BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ VRÁTIT A TO JAK VŠE ,TAK I JEN ČÁST ZBOŽÍ. Zboží jen musí splňovat veškeré originální obaly a a nesmí být nikterak poškozeno, pokresleno ani polepeno, tzv. v původním stavu převzetí zboží a originálních obalech.  Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží a mohl otestovat prodejnost tohoto zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 60 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Jen musí do odstoupení přesně uvést číslo objednávky a definovat, které zboží vrací. 

Zboží vracejte výhradně na adresu: Doksany 69, 411 82 Doksany

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. 


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVO NA ZMĚNU CENY

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí 
  • výrazným způsobem se změnila cena vyráběného zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ.

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ 
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i před smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Pokud zásilka není kompletní, kupující má povinnost toto reklamovat neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Kupující může u prodávajícího uplatnit  nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to v povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu bezplatně nabídnout rozšířenou smluvní záruku. 
VYŘÍZENÍ REKLAMACE
V případě nutnosti reklamace obdrženého zboží od dodavatele, Vám rádi budeme zdarma asistovat, prosím kontaktujte nás na email info@malujes.cz Kupující je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek. 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

Obraz podle vlastní fotografie: Zasláním fotografie zákazník potvrzuje, že je autorem předmětné fotografie, a že je tedy oprávněný vykonávat veškerá práva s tím spojená, včetně oprávnění poskytnout licenci a že tímto poskytuje prodávajícímu bezúplatnou výhradní licenci k veškerému užití bez časového, územního nebo jiného omezení a postupuje na prodávajícího oprávnění k upravování, zpracování do jiných autorských děl a k dalším způsobům užití. Pro případ porušení nebo nepravdivosti tohoto prohlášení je pak zákazník povinen uhradit smluvní pokutu a nahradit veškeré škody tímto způsobené. V případě podezření, že zákazník nemá potřebné oprávnění fotografii užívat, si prodávající vyhrazuje právo si toto oprávnění od zákazníka vyžádat nebo fotografii odmítnout zpracovat.

ŘEŠENÍ SPORŮ
Vzájemné spory mezi poskytovatelem a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
OSTATNÍ
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávajícím  se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 16.7.2021

Kontaktní údaje prodávajícího: 
Provozní doba internetového portálu: Non-stop

Korespondenční adresa: Doksany 69, 411 82 Doksany

Email: info@malujes.cz
Tel: +420 245 501 658